Kunstterapi virker ved at du gennem den kreative proces kan udtrykke følelser og oplevelser, der kan være svære at sætte ord på.  Det er med andre ord din underbevidsthed, der kommunikerer for dig – med dine hænder som talerør. Derudover får du et konkret værk at forholde dig til og spejle din verden i.  Med udgangspunkt i dit værk får du lettere ved at sætte ord på tingene i den efterfølgende terapeutiske samtale.